Bizonyos események esetén be lehet állítani automatikus műveleteket?

Külön opcióval kiegészíthető az alapértelmezett használat egy speciális, automatikus műveletek modullal. Ennek lényege, hogy adott feltételek fennállása esetén (idő, objektum, riasztás típus, stb.) egy adott műveleti soron haladva a rendszer automatikusan hajtson végre műveletek.

Példa ennek használatára: közvetlen tűzoltósági felhasználás esetén beállítható, hogy tűzjelzés érkezése esetén a rendszer küldjön egy SMS-t az ügyeletes önkéntes tűzoltónak, majd relé kapcsolás segítségével nyissa fel a szertár kapuját, majd távprogramozással oldja a jelző objektum kulcsszéfjének zárját.